ប្រមូល​ស្ត្រី​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ និង​អ្នក​ចាប់​ម៉ូយ​នៅ ជុំវិញ​រមណីយដ្ឋាន​វ​ត្ត​ភ្នំ មិនចេះ​អស់​ – CEN