ឃាត់ខ្លួន​ចិន​366​នាក់​នៅ​អគារ​កម្ពស់​៨​ជាន់​ក្នុង​ក្រុង​បាវិត​ – CEN