ចាប់ខ្លួន​អតីត​អភិបាលក្រុង​បាន​លុង ពីបទ សមគំនិត​ក្នុង​អំពើ​លួច – CEN