បុរសម្នាក់​លួច​លី​អូស្រីៗ ត្រូវសន្តិសុខមន្ទីរពេទ្យ​ចាប់​ប្រគល់​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច ចុង​ក្រោយ​​សារភាព​​មូលហេតុ​​គួរ​​​ឲ្យ​អាណិត… – CEN