អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ទទួល​អំណោយ​ជា​​សម្ភារៈការ​ការិយាល័យ​ពី​លោក អគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ – CEN