កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង លុបចោលកិច្ចព្រម​ព្រៀ​ងចែ​ករំ​លែកព័ត៌មាន​យោធា​សម្ងាត់​ជាមួយ​ជ​ប៉ុន ដើម្បីជាកា​រ​សងសឹ​ក – CEN