មេបញ្ជាការ​កងទ័ព​ក​ម្ពុ​ជា​-​ឡាវ កំ​ពុ​កំពុង​ចរចាដោះស្រាយ ដើម្បី​បញ្ចៀស​ការប៉ះទង្គិច​ – CEN