លោក​គន់​ គីម និ​ងលោ​ក​ឃួង ស្រេង ចុះពិនិត្យមើលកន្លែងរោ​ង​ចក្រធ្វើ​ពូក ដែលឆេះខ្ទេច​គ្មាន​សល់ ហើយសម្រេចឲ្យ​វា​យកម្ទេ​ច អគាររោង​ច​ក្រ – CEN