សង្រ្គាម​ពា​ណិជក​ម្ម៖ ដូណាល់ ត្រាំ ប្រកាសដំឡើងពន្ធប​ន្ថែ​មលើ​ផលិ​តផ​លចិន ដើម្បីជាកា​រ​សង​សឹក – CEN