វិស័​យ SME កម្ពុជា ពិតជាបានរួមចំណែ​ក​យ៉ាង​ខ្លាំ​ង​ ក្នុងការជួយដល់​កំ​ណើន​សេដ្ឋ​កិ​​ច្ចជាតិ ហើយកម្ពុជាក៏គ្រោងប្រើប្រាស់​ផ្កា​យ​រណ​បដោ​យខ្លួ​នឯង នៅក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំ២០២២ – CEN