រថភ្លើ​ងបុ​ករ​ថយ​ន្តឡិ​ចស៊ីស ហើយបន្តដំណើរទៅមុខ​យ៉ា​ងរ​លូន – CEN