សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យបន្តចូល​រួមលើ​កក​ម្ពស់ ការងា​​រ​អ​ក្ខរ​កម្ម នៅ​កម្ពុជា ឱ្យកា​ន់​តែ​មាន​​ប្រសិ​​ទ្ធ​ភា​ព – CEN