ប្រព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចិន វាយប​កអាមេ​រិច ក្រោយ​ដូ​ណាល់ ត្រាំព្រមានពីការ​ដំ​ឡើងព​ន្ធប​ន្ថែម – CEN