តុលាការ​ខេត្តកណ្តាល​បិទ​ការ​ស៊ើបសួរ បញ្ជូន​រឿងក្ដី​មាន់​ជល់​នៅ​ឃុំ​អរិយ​ក្សត្រ ទៅ​ជំនុំជម្រះ – CEN