សាលាដំបូង​ខេត្តរតនគិរី ឃុំខ្លួន​អតីត​អភិបាលក្រុង​បាន​លុង – CEN