រដ្ឋ​បាលខេត្តព្រះសីហនុ រ​កឃើ​ញការ​ដ្ឋាន ១៤កន្លែងគ្មានស្ដង់​​ដា​រ តម្រូវឱ្យរុះ​រើសំ​ណ​ង់​ចេ​ញ និង ៧០ការដ្ឋានផ្សេងទៀត​ត្រូ​​វធ្វើកា​​រត្រួត​ពិនិត្យ​គុណ​ភាព – CEN