ទីបំផុត កូរ៉េខាងជើង​ព្រម​ទទួលយក​ការពិភាក្សា​កំរិត​ខ្ពស់​របស់​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ហើយ​ – CEN