វីដេអូ​បាញ់សម្លាប់​មនុស្ស​នៅក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប គឺ​មិនមែន​នៅ​ខ្មែរ​ទេ​! – CEN