បណ្តេញចេញ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន ១៥០​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទល្មើសឆបោក​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍ (VOIP) – CEN