ករណី​ជនបរទេស​ធ្វើ​ចារកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​៖ ប៉ូលិស​ស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ​តម្រុយ​ខ្លះ​ហើយ​ – CEN