សមត្ថកិច្ចកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយ​ បញ្ហាប្រឈមធ្លាយប្រេងខ្មៅក្រុ​មហ៊ុន PTT ពេញផ្លូវ បង្កឲ្យស្ទះចរាចរ – CEN