ដូច​ការព្រមាន​របស់ ត្រាំ​មែន​! ឥឡូវ​នេះ​អា​មេ​រិច​ប្រកាស​ផ្តាច់ជំនួយ​ដល់​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​ – CEN