ម្ចាស់​ហាង ច័ន្ទ សាឡ​ន យក​កន្ត្រៃ​ចាក់​អតីត​បុគ្គលិក​របស់ខ្លួន​ម្នាក់​របួស​ពេញ​ខ្លួន ថែមទាំង​ប្តឹង​ទាមទារ​លុយ ១៥០០០​ដុល្លារ ​ថែមទៀត​ – CEN