រឿងរ៉ាវ “​អាថ៌កំបាំង​ក្នុង​សេត​វិមាន​” ត្រូវ​បែកធ្លាយ ប្រធានាធិបតី​ត្រាំ ហាម​បុគ្គលិក​មិនឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ឯកជន​ – CEN