អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បន្ត​នូវ​វិធានការ​ការងារ​អប់រំ បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​អំពើពុករលួយ តទៅទៀត​ – CEN