របរ​ដាំ​បន្លែ​សាឡា​ត់​តាមបែប​ទំនើប ផ្តល់​ផលចំណេញ​ទាំង​ពេលវេលា ទាំង​ប្រាក់ចំណូល​ – CEN