ពលរ​ដ្ឋខ្មែរ​៨៥នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃ​ដោះ​លែង ក្រោយមានកិច្ច​អន្ត​រាគ​មន៍​ពីកម្ពុ​ជា​ – CEN