ប្រពន្ធ​រៀប​ផែនការ​ជាមួយ​ប្រុស​សហាយ បាញ់សម្លាប់​ប្តី​ខ្លួនឯង​ជា​គ្រូបង្រៀន​នៅ​សែន​សុខ​ – CEN