គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​បុក​ប៉ះគ្នា​រវាង​រថយន្ត​៣​គ្រឿង របួសធ្ងន់​ម្នាក់ ឯ​តៃកុង​ឡាន​រត់​បាត់​ – CEN