កម្ពុជាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរ​ជាតិ​​​របស់​ខ្លួន ជូនអង្គការសហប្រជា​ជា​​តិ​ ក្នុងវិស័យប្រឆាំងអំ​​ពើ​​ពុក​រ​លួ​យ ខណៈ គ​ណៈ​រដ្ឋមន្រ្តីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេច​ក្តីព្រាង អ៊ុនកាក់ – CEN