ខឹង​គេ​គប់​ត្រូវ​ក្បាល ស្ទុះ​ទៅ​ចាក់​១​កាំបិតស្លា​ប់ម្នាក់​ – CEN