ឡាន​ដែល​ពាក់​ស្លាក​លេខ ន​.​ប ខ​.​ម និង​ស្លាក​លេខ​រដ្ឋ ត្រូវ​ធ្វើជា​គំរូ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទៅ ដោយ​មិន​ឈប់ ឬ​ចត​នៅ​ទីកន្លែង​ដែលមាន​ស្លាក​សញ្ញា​ហាម​ – CEN