ប៉េកាំ​ងប្រ​កាសគាំ​ទ្រមេ​ដឹក​នាំហុង​កុង​ពេញ​ទំហឹង ក្រោយមានសារបែកធ្លាយ​ថា ​អ្នកស្រីចង់ចុះចេ​ញ​ ដោ​យសា​របាតុ​កម្ម – CEN