សមត្ថកិច្ច​បាន​រុក​រកឃើញ​នូវ​ប្រភេទ​ឈើហុប​១០​កំណាត់​ធំៗ​បន្ថែមទៀត​ ដែល​ក្រុម​ឈ្មួយ​យកមក​លាក់ទុក​ក្នុងស្រុក​ឱ​រ៉ា​ល់ – CEN