ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៧៨ គ្រួសារ​ នៅស្រុកបុរី​អូរ​ស្វាយ​សែន​ជ័យ បាន​ជម្លៀស​មក​ទីទួល​សុវត្ថិភាព នៅពេល​មាន​ទឹកជំនន់ – CEN