រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ សជណ ហើយ បន្ទាប់​ពីស​មាជិក​ឧត្ត​មក្រុ​មប្រឹក្សា រកឃើ​ញភា​ពប្រ​ក្រតី របស់​អាជ្ញាធ​រខេ​ត្តក​ណ្ដាល ​និងរ​ដ្ឋបាលខេ​ត្តកំពង់ឆ្នាំង – CEN