ប្រតិភូ​អន្ត​រក្រសួង និងរ​ដ្ឋបាល​ខេត្តស្វា​យរៀង ដាក់​ចេ​ញយន្ត​ការសម្រាប់​ទាក់ទា​ញការ​វិនិយោ​គឲ្យកា​ន់តែ​ច្រើន​នៅតំ​បន់សេ​ដ្ឋកិច្ច​ពិសេ​សនៅ​​តា​​មជា​យ​ដែន – CEN