បទល្មើស​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណែ​ត តាមរយៈ​ករណី​ថតរូប​ភាព ឬ​វីដេអូ​អាសអាភាស គំរាម​ទារប្រាក់​ – CEN