ស្រ្តីវ័យ ៧៣ឆ្នាំម្នាក់​ បង្កើ​តបាន​កូន​ភ្លោះស្រី ២នាក់នៅឥណ្ឌា​ – CEN