ក្រុម​គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ត្រូវ​បណ្តេញចេញ ព្រមទាំង​ប្រឈម​នឹង​ទណ្ឌកម្ម​ផ្សេងៗ ក្រោយពី​យក​ទារក​ទើប​កើត​មក​ធ្វើជា​ល្បែង​លេង​កម្សាន្ត​ – CEN