ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ផ្លូវ​លេខ​៣៣ និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ ៣ ដែល​រង​ការខូចខាត​ដោយសារ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN