មហាជន​រងចាំ​មើល​តើ​ក្រសួង​ជំនាញ​មាន​ចំណាត់ការ​យ៉ាងណា​ចំពោះ​ថៅកែ​បូម​ខ្សាច់​បើក​សា​ឡង់​ដឹង​ខ្សាច់​បំ​បុក​ស្ពាន​ព្រែ​កតា​ម៉ាក់​ – CEN