មានឪបែបៗនេះ កូនប្រាកដស្លាប់! បុរសម្នាក់​​ចាប់​កូន​ស្រី​អារ.ក​យ៉ាង​សាហាវ ព្រោះ​ខឹង​នាង​ចំណាយ​ពេល​លេង Facebook ច្រើនពេក! – CEN