អបអរសាទរ​! បេក្ខជនទាំង ៧៩០៥២នាក់ ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប ឆ្នាំ​២០១៩ ,​ និទ្ទេស A ទាំង ៤៤៣នាក់ – CEN