អភិបាលរាជ​ធានី ដឹក​នាំម​ន្ត្រីជំ​នាញ និងអាជ្ញាធរ​ចុះ ពិនិត្យទីតាំងច្រាំងទន្លេមួយកន្លែ​ង​ ដែល​បាក់​ដោយ​ទឹក​ជំនន់ នៅសង្កាត់កោះដាច់ និ​ង​មានវិ​ធានកា​រទ​ប់ស្កាត់កុំឲ្យបាក់​បន្ត – CEN