ពលទាហាន​អភ័ព្វ​ស្នេហ៍ សរសេរ​រៀបរាប់​ខ្សែជីវិត រឿង​ប្រពន្ធ លួច​មាន​អ្នកថ្មី ពេល​ខ្លួន​ចេញទៅ​បំពេញបេសកកម្ម​ – CEN