សត្វ​ទន្សោង​ដ៏​កម្រ​ប្រមាណ ៨០​ក្បាល ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ​លើ​ភ្នំ​ព្រះ​ពួយ​ – CEN