ឆេះ​ផ្សារ​ឃ្លាំង​រំសេវ អស់​តូប​៤០​តូប សង្ស័យ​មក​ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី​ – CEN