រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ ដាក់​វិធានការ​លុបបំបាត់​ចោល​ប៉ុស្ដិ៍​ត្រួតពិនិត្យ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​ដោយ​ភាពកក់ក្តៅ គ្មាន​ការរំខាន​ – CEN