ជនស​ង្ស័យចំ​នួ​ន៣នាក់់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនថ្នាំញៀ​ន​៨កញ្ចប់ ករណី​ជួញ​ដូរ និងប្រើ​ប្រាស់គ្រឿ​ងញៀ​ន នៅស្រុក​ស្វាយទា​ប – CEN